Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Is 01 Im Semsenfleck und am Vogelherde/Im Kessel [1. zmiana] (Isserstedt)

Wraz z pierwszą zmianą pierwotny plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony przez ówczesną samodzielną gminę Isserstedt został zrewidowany i skonkretyzowany.

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 08.01.1991 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 08.07.1991 r.
  • Uchwała w sprawie istotnej zmiany: 21.06.1995 r.
  • Ostatnie wyłożenie do publicznego wglądu 4. projektu planu zmiany merytorycznej: od 15.09. do 17.10.2014 r.
  • Decyzja w sprawie rozpatrzenia 4. projektu zmiany merytorycznej: 17.06.2015 r.
  • Uchwała statutowa 4. projektu zmiany merytorycznej: 17.06.2015 r.
  • Skutek prawny przez publiczne ogłoszenie: 21.10.2016 r.

Obszar objęty planem zagospodarowania obejmuje łączną powierzchnię 25 ha. Podczas gdy tereny budowlane na zachodzie obszaru objętego planem B są oznaczone jako tereny handlowe, tereny budowlane na wschodzie są oznaczone jako specjalne tereny dla wielkopowierzchniowego handlu detalicznego. Specjalne powierzchnie są obecnie zajmowane przez centrum handlowe Globus, w tym market budowlany (SO 1) oraz 2 sklepy meblowe Möbel Boss i Porta-Möbel (SO 2).

Obszary handlowe są wykorzystywane głównie przez mniejsze przedsiębiorstwa handlowe. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z łącznie 4 złożonymi projektami obejmowała zwiększenie powierzchni sprzedaży mebli z 11.500 m² do 22.500 m², określenie działań w zakresie terenów zielonych (działania kompensacyjne), zwiększenie powierzchni sprzedaży dla hipermarketu (Globus), dostosowanie planu do sytuacji prawnej, która uległa zmianie w międzyczasie, jak również wyjaśnienie zapisów.

Inwestycja została zakończona i 90% terenu zostało zabudowane. Tylko nieliczne tereny komercyjne są jeszcze niezagospodarowane.

Załączone dokumenty planistyczne służą wyłącznie celom informacyjnym. Miarodajny jest wyłącznie prawnie wiążący egzemplarz planu, dostępny do wglądu w Wydziale Urbanistyki.