Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VE-Bu 01 Kleinhandelspark Burgau (Burgau)

  • Resolutie betreffende statuten: 10.07.1991
  • Goedkeuring RAB: 11.10.1991
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 25.11.1991

Creëren van winkelruimte met een passend assortiment als speciaalzaak, inclusief een ontwikkelingsovereenkomst om de aanbodfunctie te stabiliseren. Het plangebied is aangewezen als speciaal gebied voor grootschalige detailhandel.

Het project werd uitgevoerd in 1994/95 (vanaf oktober 2014).

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.