Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VBB-Wj 14 Jongerencentrum Oostzijde en vrije dagschool Leonardo (Wenigenjena)

  • Besluit tot inleiding: 04.09.2008
  • Resolutie betreffende goedkeuring en vertoning: 10.09.2008
  • Resolutie over het statuut: 25.05.2009
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 14.01.2010

De doelstellingen van de planning waren:

  • Aanwijzing als gebied voor openbaar gebruik
  • Bouw van een nieuw gebouw van drie verdiepingen naast het bestaande gebouw van de Eastside Youth Club (voorheen de Postkleuterschool).
  • Aanvulling van het gebruik van het terrein met de functie van een één-klassige lagere en gewone school in onafhankelijke sponsoring (AWO).
  • Herinrichting van de niet-bebouwbare eigendomszones in de zin van schilderij 2
  • Dekking van de door het project veroorzaakte behoefte aan parkeerruimte op het bouwperceel zelf.

De school is gebouwd en in gebruik genomen.

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.