Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

binnenstedelijke afrondingszone

Het deelgebied II "zuidelijke binnenstad" van het "modelproject voor stadsvernieuwing Jena" met resolutie van 15.01.1992 wordt begrensd door de Teichgraben, de Schillerstraße, de Häckelstraße, de Fischergasse, de Ebertstraße en de Knebelstraße. Het herontwikkelingsgebied beslaat een oppervlakte van ca. 13,5 ha.

Aandachtspunten van de herontwikkeling

De stad Jena werd in 1991 met het stadscentrum in het federale programma opgenomen.
Naast de modernisering en het herstel van gebouwen ligt de nadruk bij de herontwikkeling op de ontwikkeling van oude bedrijfsterreinen en de herinrichting van het stadscentrum.

  • Behoud en algehele herontwikkeling van het historische stadscentrum
  • Zorgvuldige integratie van nieuwe onderdelen in de historische voorraad
  • restauratie, modernisering en nieuwbouw van gebouwen
  • Aanleg en herinrichting van straten, openbare pleinen en open ruimten
  • Opheffing van structurele tekortkomingen in de stad, zoals openingen tussen gebouwen en grote onbebouwde gebieden
  • Aanleg van particuliere open ruimten in de nabijheid van woningen om de woonomgeving te verbeteren

Kaderplannen

Om de door de gemeenteraad vastgestelde herontwikkelingsdoelstellingen te specificeren, werd een kaderplan opgesteld voor het herontwikkelingsgebied "Modelproject voor stadsvernieuwing Jena". Dit werd op 13.01.1993 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Het kaderplan voor stadsontwikkeling is een informele planning. Hierin worden de algemene stedenbouwkundige voorwaarden voor het herontwikkelingsgebied vastgesteld. Het vormt de basis voor de verlening van herbestemmingsvergunningen overeenkomstig § 144 van het Duitse Baugesetzbuch (BauGB).