Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 13 School locatie Jenzigweg (Wenigenjena)

  • Besluit tot inleiding: 09.07.1997
  • 1e wegingsresolutie: 15.05.2014
  • 2e wegingsresolutie: 26.08.2015
  • Statutaire resolutie: 26.08.2015
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 07.05.2016

Met de planning werden de volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Invoering van het planrecht voor het structurele gebruik als schoollocatie.
  • Aanwijzing van het aangevraagde gebied als een gebied voor openbaar gebruik
  • Creëren van harmonieuze overgangen naar het aangrenzende landschap in het noorden

De oplevering van het nieuwe schoolgebouw is gepland voor juni 2019 (juli 2018).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.