Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 02 Steinborn (Wenigenjena)

  • Vluchtlijnplan, goedkeuring: 13.12.1940
  • Overgangsresolutie: 12.06.1991
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 28.10.1991

Doel van het ontwikkelings- en aanpassingsplan was het extra creëren van bouwterreinen in Jena. Afhankelijk van de benaming zijn gebouwen van twee tot drie verdiepingen in open of gesloten constructie toegestaan.

Het grootste deel van de geplande ontwikkeling is uitgevoerd.

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.