Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Ma 02.1 Maua Zuid-West (Maua)

  • Besluit tot inleiding: 17.06.1991
  • Resolutie betreffende statuten: 25.02.1997
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 20.03.1997

Door zijn ligging in de buurt van Jena, direct aan de autosnelweg A 4 en de rijksweg B 88, is het district Maua bijzonder geschikt als centrum voor commerciële nederzettingen. Het plangebied beslaat een oppervlakte van ca. 23 ha.

Het aanwijzen van relatief diepe bouwvlakken maakt het mogelijk grote kavels toe te wijzen, maar ook kleinschalig gebruik te realiseren door middel van kleinere kavelbreedtes als dat nodig is. In het hele gebied waarop het plan betrekking heeft, zijn alleen bedrijven toegestaan waarvan de installaties geen storende geuren of verontreinigende stoffen dicht bij de grond uitstoten.

Het projectgebied is volledig ontwikkeld en voor 100% afgezet.

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.