Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-J 21V Noordbrug (Wenigenjena)

  • Besluit tot inleiding: 29.11.1995
  • Resolutie betreffende statuten: 18.12.1996
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 19.06.1997

Het plan omvat de indeling van de noordelijke brug (de huidige Wiesenbrücke) met inbegrip van de aansluitingspunten op het hoofdwegennet in het gebied van de Wiesenstraße en de Jenzigweg. De brug neemt samen met de Jenzigweg en de Wiesenstraße als rijksweg B7 het bovenlokale verkeer uit het oosten op en ontlast de Karl-Liebknecht-Straße van het bovenlokale verkeer.

Het plan omvat ook een deel van de geplande "Querspange", die in het verlengde van de noordelijke brug onder de spoorlijn door moet lopen en deze moet verbinden met de Spitzweidenweg. Dit deel is nog niet uitgevoerd.

Met uitzondering van de "overspanning" is het ontwikkelingsplan uitgevoerd (januari 2017).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.