Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Gö 07 Jena21 - Technologiepark Zuidwest (Jena-Göschwitz)

  • Statutaire resolutie: 29.02.2012
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 04.05.2012

De belangrijkste planningdoelstelling van het ontwikkelingsplan was het aanwijzen van bouwgrond voor de ontwikkeling van technologiegerichte handelsondernemingen.

Voorts was de planning gericht op de sloop van bestaande gebouwen die niet meer bruikbaar zijn, de sanering van verontreinigde terreinen, het veiligstellen van de technische en verkeerskundige ontwikkeling van het gebied, het waarborgen van de immissiebeheersing, het veiligstellen van de beschermde gebouwen die zich in het toepassingsgebied bevinden en de bescherming van de habitats van bedreigde dier- en plantensoorten die in het gebied leven.

Het gebied is volledig ontwikkeld, er is momenteel geen grond beschikbaar.

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.