Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Cam 03.1 Camburger Straße Deel II - Technologiepark (Löbstedt)

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 15.01.1992
  • Statutaire resolutie: 16.09.2004
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 13.04.2007

Het ontwikkelingsplan omvat de gebieden van het voormalige GOS-garnizoen aan de Naumburger Straße. Na de terugtrekking van de strijdkrachten was een reorganisatie van de stedelijke ontwikkeling dringend noodzakelijk. Langs de Naumburger Strasse zijn afzonderlijke percelen aangewezen als gebieden voor gemengd gebruik.

Op het resterende gedeelte, dat het overheersende deel van het gebied betreft, is een commerciële bestemming vastgesteld. Deze gebieden zijn bijzonder geschikt voor de vestiging van kleinschalige bedrijven, waarvoor er in Jena nog niet voldoende terreinen beschikbaar zijn.

Het plangebied is volledig ontwikkeld. De ontwikkelingsmaatschappij was de Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), die ook de grond beheert. Op dit moment is ongeveer 50% ontwikkeld of gereserveerd (vanaf november 2011).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.