Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Am 01.1 In den Fichtlerswiesen (Ammerbach)

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 25.05.1994
  • Resolutie ter overweging: 24.04.2002
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 02.05.2005

Aanleiding voor het ontwikkelingsplan "In den Fichtlerswiesen" was het bestaan van een wettelijk bindend ontwikkelingsplan voor het gebied uit 1991, dat niet langer interessant was wegens een gebrek aan vraag. Het gebied van het ontwikkelingsplan zal nu overwegend als woonlocatie worden ontwikkeld in plaats van de eerder geplande sportbestemming, om tegemoet te komen aan de vraag naar bouwterreinen voor kleinschalige woningbouw.

Het resterende deel van het terrein moet beschikbaar worden gesteld voor de vestiging van een instituut voor wetenschappelijk onderzoek, aangezien de ruimtevoorraad van het aangrenzende institutengebied Beutenberg grotendeels is uitgeput en in de toekomst verdere vestigingsaanvragen van instituten in de ruimtelijke nabijheid van de bestaande institutenlocatie te verwachten zijn.

Voor de bouw van instituutsgebouwen is een oppervlakte van ca. 12.000m² gepland, inclusief de nodige parkeerplaatsen. De aanduiding in het B-plan is als een speciaal gebied voor instituten.

Ca. 30.000m² zijn aangewezen als algemene woongebieden (WA) of zuivere woongebieden (WR 1 t/m 7). Er wordt een kleinschalige woonwijk met vrijstaande en halfvrijstaande woningen gespecificeerd.

Het centrale element van de groene ruimten is de renaturatie van de Kleiner Ammerbach binnen een groene corridor die zich van west naar oost zal uitstrekken.

De ontwikkeling in het plangebied is voltooid, vrije kavels zijn niet langer beschikbaar. De aangewezen groene ruimten en compenserende maatregelen zijn uitgevoerd (vanaf januari 2014).

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.