Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Is 04 Überm Anger (Isserstedt)

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 28.07.1992
  • Resolutie over statuten: 25.02.1993
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 28.09.1993

De bebouwbare gebieden van het aangevraagde gebied zijn aangewezen als zuiver woongebied (WR). Eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen zijn toegestaan.

Het plangebied is volledig ontwikkeld en reeds volledig bebouwd (december 2010).

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.