Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VE-Bu 01 Park handlowy Burgau (Burgau)

  • Uchwała w sprawie statutu: 10.07.1991 r.
  • Zatwierdzenie RAB: 11.10.1991
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 25.11.1991 r.

Stworzenie przestrzeni handlowej z odpowiednim asortymentem produktów jako sklepu specjalistycznego, w tym umowy deweloperskiej w celu ustabilizowania funkcji podaży. Obszar planistyczny jest wyznaczony jako specjalny obszar dla wielkopowierzchniowego handlu detalicznego.

Projekt był realizowany w latach 1994/95 (stan na październik 2014 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.