Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VBB-J 33 Mieszkanie z widokiem - tarasy Friedensberg (Jena Południe)

  • Uchwała statutowa: 03.09.2014 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 12.02.2015 r.

Na podstawie zwycięskiego projektu konkursowego autorstwa biura architektonicznego Junk & Reich z Weimaru opracowano koncepcję, która stała się podstawą planu zagospodarowania przestrzennego związanego z projektem. Głównym założeniem było stworzenie nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowej przy jednoczesnym starannym uwzględnieniu topografii terenu. Planowanie odpowiada na to poprzez odpowiednie rozłożenie wysokości.

Na terenie objętym projektem planu zagospodarowania przestrzennego "Living with a view - Friedensberg Terraces" zaplanowano budowę 10 domów wielorodzinnych w zabudowie wolnostojącej o łącznej liczbie ok. 100 jednostek mieszkalnych.

Rozbudowa komunikacyjno-techniczna została zaplanowana od ulicy Friedrich-Schelling-Straße. Ruch samochodowy odbywa się poprzez wjazd do parkingu podziemnego na terenie osiedla, dzięki czemu ruch samochodowy może zostać ograniczony w dużej części osiedla. Sama dzielnica mieszkaniowa jest dostępna przez centralny "Anger".

Projekt został wdrożony i jest w użyciu (stan na styczeń 2018).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.