Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Zw 04 Himmelreich część II 3. BA (Zwätzen)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 12.04.1995 r.
  • Uchwała statutowa: 24.10.2001 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 03.06.2002 r.

Celem 3. etapu budowy obszaru budowlanego "Himmelreich" jest, podobnie jak w przypadku nadplanowania pierwszych etapów (1. i 2. etap budowy), stworzenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w ramach uporządkowanego rozwoju funkcjonalnego i urbanistycznego tego obszaru. Na terenie inwestycji przewiduje się budowę domów jednorodzinnych o szerokim wachlarzu indywidualnych wariantów projektowych, do których prowadzić będzie obwodnica.

Zarówno zagospodarowanie jak i konstrukcja budynku są zorientowane na naturalne ukształtowanie terenu (ustawienie równoległe do stoku).

Obiekty deweloperskie są całkowicie wykończone. Budowa pierwszych budynków mieszkalnych rozpoczęła się na początku 2003 roku. Wszystkie działki zostały już sprzedane (lipiec 2014).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.