Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wz 02, Jena-Winzerla, 2. BA (Winzerla)

  • Uchwała przejściowa: 06.04.1984 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 28.10.1991 r.

Stare plany urbanistyczne dla dzielnicy Winzerla zostały po 1990 roku przeniesione do prawa federalnego jako plany zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego B-Wz 03 Jena-Winzerla, 3.BA część południowa jest zmieniony w części od 1993 r. i traci ważność 15.05.1997 r., o ile jest objęty obszarem obowiązywania B-Wz 03.1/96 "Im Hahnengrunde".

Budowa została zakończona (czerwiec 2015).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.