Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wo 01 Am Mühlhügel (Wogau)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 16.04.1991 r.
  • Uchwała statutowa: 23.06.1992 r.
  • Moc prawna przez publiczne ogłoszenie: 15.05.1997 r.

Powodem sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego była potrzeba rozwoju budownictwa mieszkaniowego w pobliżu miasta, konieczność zapewnienia w krótkim czasie terenów budowlanych oraz przeciwdziałanie dalszemu rozrostowi miast na terenach wiejskich. Tereny budowlane obszaru objętego planem przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej ogólnej w zabudowie otwartej. Dopuszcza się zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą.

Obszar objęty planem jest w pełni zagospodarowany i w 100% zabudowany.

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.