Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 13 Lokalizacja szkoły Jenzigweg (Wenigenjena)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 09.07.1997 r.
  • Pierwsza uchwała w sprawie ważenia: 15.05.2014 r.
  • 2. uchwała w sprawie ważenia: 26.08.2015 r.
  • Uchwała statutowa: 26.08.2015 r.
  • Moc prawna przez publiczne ogłoszenie: 07.05.2016 r.

W ramach planowania realizowano następujące cele planistyczne:

  • Stworzenie prawa planistycznego dla strukturalnego wykorzystania jako lokalizacji szkoły.
  • Wyznaczenie obszaru, którego dotyczy wniosek, jako obszaru przeznaczonego do użytku publicznego
  • Stworzenie harmonijnych przejść do sąsiadującego krajobrazu od północy

Zakończenie budowy nowego budynku szkoły planowane jest na czerwiec 2019 roku (lipiec 2018).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.