Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 03.1 Hausbergviertel 1. zmiana (Wenigenjena)

  • Wszczęcie procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego: 28.10.2009 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 12.11.2015 r.

Zmiana części obszaru planu zagospodarowania B-Wj 03 "Hausbergviertel" została przeprowadzona w celu osiągnięcia mniej gęstej zabudowy z nowoczesnymi formami mieszkalnymi w porównaniu z pierwotnym planem oraz w celu optymalizacji rozwoju przyszłego obszaru mieszkalnego.

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.