Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 03 Hausbergviertel (Wenigenjena)

  • Plan linii ewakuacyjnej, zatwierdzenie wraz ze zmianami: 24.04.1939 r.
  • Uchwała przejściowa: 12.06.1991 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 28.10.1991 r.

Celem planu zagospodarowania było stworzenie dodatkowych działek budowlanych w Jenie, aby zaspokoić rosnący w tym czasie popyt. Treścią planu jest wyznaczenie dróg dojazdowych oraz zabudowa z przewagą dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych w zabudowie otwartej. W zachodniej części obszaru objętego wnioskiem, wzdłuż Camsdorfer Straße, planowana jest trzykondygnacyjna zamknięta zabudowa jako zabudowa blokowa lub grupowa oraz zabudowa szeregowa.

Treść części planu zagospodarowania została zmieniona w procedurze zmiany (B-Wj 03.1 "Hausbergviertel, I zmiana planu zagospodarowania, prawnie obowiązująca od 12.11.2015 r.).

Rozwój został częściowo zrealizowany, działki nie są już dostępne (lipiec 2018).

  • Plan sytuacyjny z 1927 r. (Archiwum zespołu)

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.