Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 02 Steinborn (Wenigenjena)

  • Plan linii ewakuacyjnej, zatwierdzenie: 13.12.1940 r.
  • Uchwała przejściowa: 12.06.1991 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 28.10.1991 r.

Celem planu rozwoju i dopasowania było stworzenie dodatkowych terenów budowlanych w Jenie. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się budynki dwu- lub trzykondygnacyjne w konstrukcji otwartej lub zamkniętej.

Większość planowanego rozwoju została zrealizowana.

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.