Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 01 Gänseberg (Wenigenjena)

  • Plan linii ewakuacyjnej, zatwierdzenie: 13.01.1928
  • Uchwała przejściowa: 12.06.1991 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 28.10.1991 r.

Celem planu zagospodarowania było stworzenie dodatkowych działek budowlanych w Jenie, aby zaspokoić rosnący w tym czasie popyt. Treścią planu jest wyznaczenie dróg dojazdowych oraz zabudowy dwukondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi w zabudowie otwartej. Wzdłuż Karl-Liebknecht-Strasse zaplanowano trzy- i czterokondygnacyjne budynki w zamkniętym systemie budowy.

Niektóre z planowanych dróg i budynków zostały już wybudowane. Południowa część obszaru planu jest obecnie użytkowana głównie jako tereny ogrodowe ze względu na brak obiektów zabudowy (lipiec 2014 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.