Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Lo 03A Lobeda-Süd LS 1 (Neulobeda)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 18.09.1991 r.
  • Uchwała statutowa: 15.02.1995 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 28.07.1995 r.

Celem projektu jest stworzenie w pobliżu miasta Jena wydajnego obszaru handlowego, dogodnie położonego i wkomponowanego w krajobraz. Szczególnie korzystny dla zainteresowanych jest pobliski dojazd do autostrady. Grupę docelową osiedla stanowią wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa komercyjne, budynki gospodarcze, biurowe i administracyjne oraz magazyny. W związku z tym w planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono możliwie duże tereny pod zabudowę, aby zapewnić elastyczną parcelację dla poszczególnych inwestorów.

Powierzchnia handlowa jest w pełni zagospodarowana i zabudowana (czerwiec 2014).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.