Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-J 29 Felsenkeller / Rathenaustraße (Jena Południe)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 10.05.2000 r.
  • Uchwała statutowa: 27.08.2003 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 01.03.2004 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego został sporządzony w celu reorganizacji urbanistycznej terenu dawnego browaru miejskiego i dawnych koszar przy dworcu Westbahnhof. Wysokiej jakości obszar projektowy w pobliżu centrum miasta ma zostać zagospodarowany na powierzchni 3,8 ha na lokalizację technologiczną dla osadnictwa gospodarczego i naukowego (część B planu zagospodarowania).

Pozostały teren o powierzchni 3,1 ha (część A planu zagospodarowania) przeznaczony jest pod budowę ośrodka sprawiedliwości. W związku z tym część obszaru została przeznaczona na tereny komercyjne (GE 1-5), a druga część na specjalny obszar dla centrum wymiaru sprawiedliwości (SO 1-3).

Obszar planowania jest całkowicie zagospodarowany. Centrum Sprawiedliwości zostało ukończone i otwarte na początku 2004 r. Pozostała powierzchnia budynku jest w 100% sprzedana (czerwiec 2014).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.