Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-J 21V most północny (Wenigenjena)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 29.11.1995 r.
  • Uchwała w sprawie statutu: 18.12.1996 r.
  • Moc prawna przez publiczne ogłoszenie: 19.06.1997 r.

W planie uwzględniono klasyfikację mostu północnego (dziś Wiesenbrücke) wraz z punktami połączenia z główną siecią dróg w rejonie Wiesenstraße oraz Jenzigweg. Most, wraz z Jenzigweg i Wiesenstraße jako droga federalna B7, przejmuje ruch ponadlokalny ze wschodu i odciąża ulicę Karl-Liebknecht-Straße od ruchu ponadlokalnego.

Plan obejmuje również część planowanego "Querspange", który ma przechodzić pod linią kolejową jako przedłużenie mostu północnego i połączyć go z ulicą Spitzweidenweg. Ta część nie została jeszcze wdrożona.

Z wyjątkiem "przęseł poprzecznych" plan rozwoju został zrealizowany (styczeń 2017).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.