Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-J 01 Przedmieście południowo-zachodnie / II. część (Jena-Południe)

  • Plan linii ewakuacyjnej, zatwierdzenie wraz ze zmianami: 03.02.1942
  • Uchwała przejściowa: 12.06.1991 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 28.10.1991 r.

Celem planu zagospodarowania przestrzennego było stworzenie dodatkowych działek budowlanych w Jenie. Działki budowlane przeznaczone są pod zabudowę wyłącznie mieszkaniową z 2-3 kondygnacyjnymi budynkami; dopuszcza się wyłącznie zabudowę otwartą. Przed każdym z budynków znajdują się ogrody frontowe.

Część planowanych dróg oraz zabudowy została zrealizowana, część obszaru objętego planem jest obecnie nadal użytkowana jako tereny ogrodnicze. Pomiędzy Forstweg i Birnstiel powstało nowe osiedle "Zur schönen Aussicht" (od lipca 2018).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.