Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Im 05 Solar Park Am Jungberg (Ilmnitz i Drackendorf)

Obszar planowania znajduje się w powiatach Drackendorf i Ilmnitz na terenie dawnego składowiska odpadów komunalnych Ilmnitz.

  • Uchwała: 02.03.2011 r.

Treścią planu jest wyznaczenie dwóch obszarów specjalnych (SO1 i SO2), na których przewiduje się budowę systemów fotowoltaicznych.

Teren jest odpowiednio zabudowany (stan na czerwiec 2014 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.