Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Am 03 Am Hange (Ammerbach)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 11.12.1991 r.
  • Uchwała w sprawie statutu: 26.05.1993 r.
  • Moc prawna przez publiczne ogłoszenie: 20.07.1993 r.

Ze względu na niedobór mieszkań w mieście Jena na początku lat 90-tych XX wieku, opracowano plan zagospodarowania "Am Hange", który przewidywał przeznaczenie terenów dawniej użytkowanych rolniczo na tereny mieszkaniowe. Plan zagospodarowania przewiduje budowę 3 do 4-piętrowych budynków mieszkalnych oraz centralnego placu zabaw dla dzieci.

Budowa na obszarze objętym planem została zakończona (czerwiec 2014 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.