Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Am 01.1 In den Fichtlerswiesen (Ammerbach)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 25.05.1994 r.
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia: 24.04.2002
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 02.05.2005 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego "In den Fichtlerswiesen" powstał w związku z istnieniem prawnie wiążącego planu zagospodarowania przestrzennego z 1991 r., którego realizacja nie jest już zainteresowana z powodu braku popytu. W celu zaspokojenia popytu na działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe na niewielką skalę obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego ma być obecnie zagospodarowany przede wszystkim jako teren mieszkaniowy, a nie jak wcześniej planowano jako teren sportowy.

Pozostała część terenu ma zostać udostępniona pod zasiedlenie instytutu naukowo-badawczego, ponieważ rezerwy powierzchni sąsiedniego terenu instytutu Beutenberg są w znacznym stopniu wyczerpane, a w przyszłości należy się spodziewać kolejnych wniosków o zasiedlenie instytutów w przestrzennej bliskości istniejącej lokalizacji instytutu.

Pod budowę budynków instytutu przewidziano teren o powierzchni ok. 12.000 m² wraz z niezbędnymi miejscami parkingowymi. Przeznaczenie w planie B jako specjalny teren pod instytuty.

Około 30.000 m² przeznaczono na tereny zabudowy mieszkaniowej ogólnej (WA) lub tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (WR 1 do 7). Przewiduje się niewielką zabudowę mieszkaniową z domami wolnostojącymi i bliźniaczymi.

Centralnym elementem terenów zielonych jest renaturyzacja Kleiner Ammerbach w ramach zielonego korytarza, który ma się rozciągać z zachodu na wschód.

Zabudowa na obszarze planistycznym została zakończona, wolne działki nie są już dostępne. Wyznaczone tereny zielone i działania kompensacyjne zostały wdrożone (stan na styczeń 2014 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.