Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Is 06 Überm Anger an der Straße (Isserstedt)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 23.03.1993 r.
  • Uchwała w sprawie statutu: 17.07.1997 r.
  • Moc prawna (1. zmiana) przez ogłoszenie publiczne: 08.09.1997 r.

Tereny budowlane na obszarze objętym planem B o powierzchni ok. 4.000 m² są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Określona jest otwarta metoda budowy, przy czym dla grup domów (domy szeregowe) dopuszczalna jest długość całkowita do 36 m. Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy mają na celu stworzenie wiejskiego charakteru obszaru objętego planem B.

Teren jest częściowo zabudowany. Przyznano już odstępstwa od przepisów o "grupach domów", dzięki czemu można zakładać również budowę domów indywidualnych (od listopada 2011 r.).

Elementy planu dostępne do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Tylko prawnie wiążące dokumenty planistyczne, które są do wglądu w Wydziale Urbanistyki są miarodajne i wiążące.