Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Is 04 Überm Anger (Isserstedt)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 28.07.1992 r.
  • Uchwała w sprawie statutu: 25.02.1993 r.
  • Moc prawna przez publiczne ogłoszenie: 28.09.1993 r.

Tereny nadające się do zabudowy na obszarze objętym wnioskiem są oznaczone jako tereny wyłącznie mieszkaniowe (WR). Dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, bliźniaczą i szeregową.

Obszar planu jest w pełni zagospodarowany i już w całości zabudowany (grudzień 2010 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.