Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VBB-Ma 04 "Uitbreiding van de medische staatkundige vereniging" (Maua)

  • Resolutie over voorbereiding: 10.10.2012
  • Resolutie op het scherm: 25.03.2015
  • Openbare vertoning: 10.04.2015 tot 11.05.2015
  • Resolutie ter overweging: 26.08.2015
  • Statutaire resolutie: 26.08.2015
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 11.08.2016

Met de voorbereiding van het projectgerelateerde ontwikkelingsplan "Uitbreiding van de nationale medische vereniging" werden de volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Ervoor zorgen dat de zetel van de Orde van Geneesheren functioneert voor het geheel van diensten die hij moet verlenen.
  • Totstandbrenging van de juridisch-planologische voorwaarden voor de bouw van de geplande uitbreiding van het gebouw en het nieuwe parkeersysteem
  • Ontwerpintegratie van het gebouw in de bestaande structuur
  • Aanleg van een compensatiegebied ten westen van het nieuwe parkeerterrein

Het project is voltooid.

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.