Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VBB-Lb 04.1 "Modernisering en uitbreiding van OBI-gebouw en tuincentrum Jena" (Jena-Nord)

  • Besluit tot inleiding van de procedure nr. 10/0788-BV: 16.12.2010 (Staatscourant 2/11 van 13.01.2011)
  • Besluit nr. 11/0918-BV: 13.04.2011 (Staatscourant 16/11 van 21.04.2011)
  • Overwegingsresolutie nr. 11/1158-BV: 28.09.2011 (Staatscourant 42/11 van 20.10.1022)
  • Statutaire resolutie nr. 12/1730-BV: 10.10.2012 (Staatscourant 45/12 van 08.11.2012)
  • Wettelijke gevolgen door openbare bekendmaking: 27.03.2014 (Staatscourant 12/14 van 27.03.2014).

Het gebied waarop het projectgebonden ontwikkelingsplan betrekking heeft, ligt ongeveer 1,2 km ten noorden van het stadscentrum tussen de Löbstedter Straße en het terrein van Deutsche Bahn AG. Het V/E-plan vervangt volledig een eerder plan uit 1999/2000.

Dit was noodzakelijk geworden omdat de toenmalige uitbreiding van de bestaande doe-het-zelfzaak had geleid tot een totale vloeroppervlakte van meer dan 1.200 m², hetgeen als "relevant voor de ruimtelijke ordening" wordt beschouwd en een planningsprocedure vereist. In 2010 zou het OBI-tuincentrum met nog eens 1.500 m² worden uitgebreid en zou de bij de winkel behorende parkeerplaats worden vergroot. Dit maakte een wijziging van het plan noodzakelijk.

De geplande bouwmaatregelen zijn volledig uitgevoerd.

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.