Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Zw 06 "Am Oelste - Nieuw onderkomen Jena-Zwätzen" (Zwätzen)

  • Resolutie over voorbereiding: 10.07.2013
  • Beslissing over de vertoning: 26.10.2016
  • Openbare vertoning: 18.11.2016 tot 19.12.2016
  • Resolutie ter overweging: 03.05.2017
  • Statutaire resolutie: 03.05.2017
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 08.02.2018

Het beschikbaar stellen van gebieden voor woningbouw is een kernpunt van stadsontwikkeling. Op basis van het huidige ontwikkelingsplan moet een stedelijk gebied met een stedelijke uitstraling worden gecreëerd in een gematigde vorm.

Het nieuwe gebied bestaat uit drie langgerekte wijken in het centrum, een zuidelijke rand van twee open U-vormige wijken en een open rij vrijstaande herenhuizen in het noorden, die de overgang vormen naar de aangrenzende natuurlijke ruimte.

De nieuwe wijk, met in het midden het openbare buurtplein, wordt gekenmerkt door een compacte bouw en een voorbeeldige kwaliteit van de inrichting van de diverse groene ruimten, terwijl het aantal toegangswegen tot een minimum wordt beperkt en het aantal particuliere groene ruimten (tuinhoven) wordt gemaximaliseerd.

Een groot deel van de groene compenserende maatregelen ten noorden van de bouwgebieden is reeds voltooid. De bouw van het geluidsscherm begon in september 2018. De start van de belangrijkste ontwikkelingswerkzaamheden is gepland voor april/mei 2019 (vanaf februari 2019).

De bijgevoegde planningsdocumenten dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende plan-exemplaar dat bij de dienst Stedenbouw ter inzage ligt, is gezaghebbend.