Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Zw 05 "Woongebied bij Mönchenberge" (Jena-Zwätzen)

  • Besluit tot inleiding: 26.03.2014
  • Resolutie ter overweging: 14.12.2016
  • Statutaire resolutie: 14.12.2016
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 29.06.2017

Dit plan behelsde een overplanning van een onderbenut gebied dat een gebouw omvatte dat het laatst was gebruikt als studentenhuis en een aantal leegstaande gebouwen die in zeer slechte staat verkeerden. Terwijl de slaapzaal in de planning werd opgenomen, vond er binnen het planningsproces een herstructurering van het gebied plaats.

Er zijn vier woonwijken gepland, die worden ontsloten door een dienstweg vanaf de Naumburger Straße en een tweede op- en afrit hebben naar de Flurweg. Het stilstaande verkeer moet worden ondergebracht in ondergrondse garages onder de wijken; bovengronds parkeren is slechts in zeer beperkte mate toegestaan. In totaal zullen er ongeveer 300 appartementen worden gebouwd.

De opmaat voor het gebied is een vierkante ruimte bij de toekomstige tramhalte, waar commerciële deelopslag is gepland.

De woonwijk is zo ontworpen dat men er in alle richtingen doorheen kan, zodat ook bewoners uit de omgeving erdoorheen kunnen. De west-oostas strekt zich uit van het vierkante gebied aan de Naumburger Straße tot het open landschap aan de Heiligenberg. Bovendien zal het noord-zuid lopende voet- en fietspad het westelijke einde van het gebied vormen en de twee districten Löbstedt en Zwätzen via een korte route met elkaar verbinden.

Met de uitvoering van de ontwikkelingsmaatregelen is een begin gemaakt (vanaf augustus 2017).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.