Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Zw 04 Himmelreich Deel I 1e en 2e BA (Zwätzen)

  • Besluit tot inleiding: 12.04.1995
  • Statutaire resolutie: 15.03.2000
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 08.08.2000

Het doel van de ontwikkelingsplanning is om goedkope gemeentelijke bouwgrond ter beschikking te stellen van brede lagen van de bevolking en om op de locatie gevarieerde woningbouw te ontwikkelen. Volgens het bestemmingsplan moeten vooral gebieden in het noorden van de stad voor dit doel worden ontwikkeld, ten einde verdere congestie in het zuidelijke deel van de stad Jena te voorkomen. Samen met het nabijgelegen plangebied "Zwätzen-Nord" vormt de woonlocatie "Himmelreich" een stedenbouwkundige afronding van de dichte stedelijke ruimte.

De bouwgebieden zijn aangewezen als algemene woongebieden (WA 1 t/m WA 4). De gedefinieerde gesloten bebouwing van 3 verdiepingen langs de Naumburger Straße moet door middel van een doorlopende bouwhoogte een ruimtelijke rand in de zin van stedelijke ontwikkeling vormen. Bovenaan de helling valt de bouwstructuur uiteen in kleinere gebouwen van slechts 2 verdiepingen. De ontwikkelingsvoorzieningen en -gebouwen zijn hoofdzakelijk evenwijdig aan de helling georiënteerd.

De ontwikkelingsfaciliteiten zijn voltooid en de meeste bouwpercelen zijn afzonderlijk ontwikkeld. Alle percelen zijn al verkocht. De bouw van in totaal 486 wooneenheden is gepland. Ongeveer 90 % van de aangewezen bouwpercelen is al bebouwd (juli 2014).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.