Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Zw 03.1 Zwätzen-Oost (Zwätzen)

  • Besluit tot inleiding: 16.10.1991
  • Resolutie betreffende de statuten: 12.11.1997
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 04.05.1998

Met de bepalingen van het ontwikkelingsplan "Zwätzen - Ost" wordt beoogd de juridisch bindende stedenbouwkundige voorwaarden te scheppen voor het veiligstellen van de gemeentelijke belangen met betrekking tot de commerciële ontwikkeling in de stad Jena. Vanwege de overeenkomstige vraag naar ruimte werden in het ontwikkelingsplan overwegend handelsgebieden aangewezen, die bijzonder geschikt zijn voor de vestiging van middelgrote bedrijven. De handelszones zijn onderverdeeld in de subzones GE 1 tot en met GE 5, waaraan op grond van hun uiteenlopende mate van compatibiliteit sommige van de algemeen toegestane gebruiksvormen zijn toegewezen, terwijl andere zijn uitgesloten. Zo is het gebruik voor sportdoeleinden gedefinieerd voor deelgebied GE 5; alle andere vormen van gebruik zijn hier niet toegestaan.

Een ander deelgebied is aangewezen als bijzonder gebied met de gebruiksaanduiding doe-het-zelf- en tuincentrum.

Het bouwterrein is volledig ontwikkeld. Er zijn momenteel geen percelen beschikbaar (vanaf juli 2018).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.