Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Lb 03.1 Camburger Straße Deel I 1e wijziging (Löbstedt)

  • Besluit tot inleiding: 15.01.1992
  • Resolutie betreffende statuten: 20.11.1996
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 06.03.1997

Het grootste deel van het geplande gebied werd tot 1992 door de strijdkrachten van het GOS gebruikt. Na vrijlating door de strijdkrachten werd het land overgenomen door de deelstaat Thüringen. Het ontwikkelingsplan heeft tot doel het gebied een nieuwe bestemming te geven, rekening houdend met de ligging ervan in het stedelijk gebied, en te zorgen voor een ordelijke stedelijke ontwikkeling van het gebied.

Van de totale oppervlakte van het aangevraagde gebied, dat ca. 28 ha omvat, is ca. 15,5 ha aangewezen als algemeen woongebied (WA), ca. 8,5 ha als gemengd gebied (MI) en ca. 4 ha als openbaar verkeersgebied. Het aantal volledige verdiepingen is beperkt tot 4 à 6, afhankelijk van de oppervlakte van het gebouw, en voor sommige gebieden is een maximale bouwhoogte van 16 m gespecificeerd.

Het terrein is volledig ontwikkeld en ongeveer 80% ervan is reeds bebouwd of gepland. In tegenstelling tot de oorspronkelijk beoogde ontwikkeling met gestapelde gebouwen met een woon- of bedrijfsbestemming, heeft de kleinschalige woningbouw (eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen) zich steeds meer gevestigd in overeenstemming met de veranderde vraag, hoewel er een toenemende vraag is naar gestapelde woningbouw (juni 2014).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.