Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Kn 01.1 An Kochs Graben; Achter de Spielberg (Kunitz)

  • Besluit tot inleiding: 22.04.1992
  • Statutaire resolutie: 26.06.1996
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 10.04.1997

De werkingssfeer van het ontwikkelingsplan beslaat een gebied van ongeveer 9 ha. De bebouwbare gebieden zijn aangewezen als algemene woonwijk, waarin een open bouwmethode is voorgeschreven.

Het plangebied is volledig ontwikkeld. Momenteel is van de ca. 100 wooneenheden die in het ontwikkelingsplan zijn gepland, ca. 95 % gerealiseerd of aangevraagd (november 2011).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.