Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-J 37 Midden Spitzweidenweg (Jena-Noord)

  • Besluit tot inleiding: 27.04.2016
  • Resolutie ter overweging: 27.09.2016
  • Statutaire resolutie: 27.09.2016
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 30.03.2017

Het plan voorziet in een beperkt commercieel gebied in het noordelijk deel, en gemengde toepassingen in het centrale en zuidelijke deel. Aan de zuidelijke rand van het plan, dicht bij het Saalbahnhof-station, is een doodlopende weg gepland om een kwalitatieve toegang tot het Saalbahnhof-station te verschaffen en tegelijkertijd toegang te verschaffen tot de achterzijde van het zuidelijke gemengde gebied.

De uitvoering van de eerste structurele engineering- en ontwikkelingsmaatregelen is begonnen (vanaf april 2017).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.