Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Im 02 Am Anger (Ilmnitz)

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 15.06.1993
  • Statutaire resolutie: 17.04.1996
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 18.05.1996

In totaal zijn 34 wooneenheden gepland in de vorm van twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. De totale omvang van het B-plan gebied is 1,75 ha. Hiervan is 0,27 ha compensatiegebied.

Het gebied is nog niet ontwikkeld, dus bouwen is niet mogelijk (vanaf juni 2014).

De planonderdelen die als download beschikbaar zijn, dienen louter ter informatie. Alleen de wettelijk bindende plan-documenten die bij de dienst Stadsplanning kunnen worden ingezien, zijn gezaghebbend en bindend.