Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Is 03 Lindenpark (Isserstedt)

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 15.07.1992
  • Resolutie betreffende het statuut: 29.11.1995
  • Rechtskracht (2e wijziging) door openbare bekendmaking: 22.12.1995

Het bouwgebied is gedefinieerd als een zuiver woongebied. Het is de bedoeling 11 meergezinswoningen en 50 eengezinswoningen / rijtjeshuizen met de bijbehorende garages of parkeerplaatsen te bouwen. De openbare en particuliere groene ruimten moeten, samen met de grote bomen en hagen, zorgen voor groen in de hele woonwijk.

Het bouwterrein is volledig ontwikkeld. De ontwikkeling is voltooid.

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.