Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Is 01 Im Semsenfleck en am Vogelherde/Im Kessel [1e wijziging] (Isserstedt)

Met de eerste wijziging werd het oorspronkelijke, door de toenmalige onafhankelijke gemeente Isserstedt opgestelde ontwikkelingsplan herzien en geconcretiseerd.

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 08.01.1991
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 08.07.1991
  • Resolutie over de ingrijpende wijziging: 21.06.1995
  • Laatste openbare vertoning van het vierde ontwerpplan van de ingrijpende wijziging: 15.09. t/m 17.10.2014
  • Besluit over de behandeling van het 4e ontwerp van ingrijpende wijziging: 17.06.2015
  • Statutaire resolutie van het 4e ontwerp van substantiële wijziging: 17.06.2015
  • Rechtsgevolg door openbare bekendmaking: 21.10.2016

Het gebied van het ontwikkelingsplan beslaat een totale oppervlakte van 25 ha. Terwijl de bouwgebieden in het westen van het B-plangebied zijn aangewezen als handelsgebieden, zijn de bouwgebieden in het oosten aangewezen als speciale gebieden voor grootschalige detailhandel. In de speciale ruimten bevinden zich momenteel een Globus-winkelcentrum met een doe-het-zelfzaak (SO 1) en twee meubelzaken, Möbel Boss en Porta-Möbel (SO 2).

De commerciële gebieden worden gebruikt door overwegend kleinere handelsondernemingen. De wijziging van het ontwikkelingsplan, waarvoor in totaal 4 ontwerpen zijn ingediend, omvatte de uitbreiding van de verkoopoppervlakte voor meubelen van 11.500 m² tot 22.500 m², de specificatie van groenvoorzieningen (compenserende maatregelen), de uitbreiding van de verkoopoppervlakte voor de hypermarkt (Globus), de aanpassing van het plan aan inmiddels gewijzigde juridische situaties, alsmede de verduidelijking van bestekken.

De ontwikkeling is voltooid en 90% van het terrein is bebouwd. Slechts enkele commerciële gebieden zijn nog onbebouwd.

De bijgevoegde planningsdocumenten dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende plan-exemplaar dat bij de dienst Stedenbouw ter inzage ligt, is gezaghebbend.