Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-J 37 Middle Spitzweidenweg (Jena-Północ)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 27.04.2016 r.
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia: 27.09.2016 r.
  • Uchwała statutowa: 27.09.2016 r.
  • Uprawomocnienie przez ogłoszenie: 30.03.2017 r.

Plan wyznacza w północnej części obszar ograniczonego handlu, a w części środkowej i południowej obszar o mieszanym przeznaczeniu. Na południowej krawędzi planu, w pobliżu dworca Saalbahnhof, przewiduje się stworzenie drogi dojazdowej do dworca Saalbahnhof, zapewniającej dobry dojazd do tylnej części południowego obszaru mieszanego.

Rozpoczęto realizację pierwszych działań w zakresie inżynierii strukturalnej i rozwoju (stan na kwiecień 2017 r.).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.