Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VBB-J 33 Wonen met uitzicht - Friedensberg Terrassen (Jena Zuid)

  • Statutaire resolutie: 03.09.2014
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 12.02.2015

Op basis van het winnende wedstrijdontwerp van het architectenbureau Junk & Reich uit Weimar werd een concept ontwikkeld dat de basis werd voor het projectgerelateerde ontwikkelingsplan. Het centrale idee was om een moderne woonwijk te creëren en daarbij zorgvuldig rekening te houden met de topografie. De planning speelt hierop in door de hoogtes dienovereenkomstig te spreiden.

Op het terrein van het projectgebonden ontwikkelingsplan "Wonen met uitzicht - Friedensbergterrassen" was de bouw gepland van 10 meergezinswoningen in open bebouwing met in totaal ca. 100 wooneenheden.

De verkeerstechnische ontwikkeling was gepland vanaf de Friedrich-Schelling-Straße. Het autoverkeer wordt gebundeld via de ondergrondse ingang van de parkeergarage van de woonwijk, zodat het autoverkeer in grote delen van de woonwijk kan worden teruggedrongen. De woonwijk zelf wordt ontsloten via de centrale "Anger".

Het project is uitgevoerd en in gebruik (vanaf januari 2018).

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.