Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Zw 04 Himmelreich Deel II 3e BA (Zwätzen)

  • Besluit tot inleiding: 12.04.1995
  • Statutaire resolutie: 24.10.2001
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 03.06.2002

Het doel van de 3e bouwfase van het bouwgebied "Himmelreich" is, zoals reeds het geval was bij de overplanning van de eerste fasen (1e en 2e bouwfase), het creëren van woningbouwgrond in het kader van een geordende functionele en stedelijke ontwikkeling van dit gebied. In het projectgebied is men van plan eengezinswoningen te bouwen met een grote verscheidenheid aan individuele ontwerpmogelijkheden, die zullen worden ontsloten door een rondweg.

Zowel de bebouwing als de bouwstructuur zijn georiënteerd op het natuurlijke terrein (lijn evenwijdig aan de helling).

De ontwikkelingsfaciliteiten zijn volledig afgewerkt. Begin 2003 is begonnen met de bouw van de eerste woongebouwen. Alle percelen zijn reeds verkocht (juli 2014).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.