Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wz 02, Jena-Winzerla, 2e BA (Winzerla)

  • Overgangsresolutie: 06.04.1984
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 28.10.1991

De oude stadsontwikkelingsplannen voor het district Winzerla werden na 1990 als ontwikkelingsplannen in de federale wetgeving opgenomen. Het ontwikkelingsplan B-Wz 03 Jena-Winzerla, 3.BA zuidelijk deel wordt vanaf 1993 gedeeltelijk gewijzigd en vervalt op 15.05.1997, voor zover het valt binnen het toepassingsgebied van B-Wz 03.1/96 "Im Hahnengrunde".

De bouw is voltooid (juni 2015).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.