Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wo 01 Am Mühlhügel (Wogau)

  • Besluit tot inleiding: 16.04.1991
  • Statutaire resolutie: 23.06.1992
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 15.05.1997

Als redenen voor de opstelling van het ontwikkelingsplan werden opgegeven de behoefte aan woningbouw in de nabijheid van de stad, de noodzaak om op korte termijn bouwgrond beschikbaar te stellen en om verdere stadsuitbreiding op het platteland tegen te gaan. De bouwvlakken van het plangebied zijn aangeduid als algemene woongebieden in open bebouwing. Een- en twee-onder-een-kapwoningen zijn toegestaan.

Het plangebied is volledig ontwikkeld en voor 100% bebouwd.

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.