Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 03.1 Hausbergviertel 1e wijziging (Wenigenjena)

  • Inleiding van de procedure tot wijziging van het ontwikkelingsplan: 28.10.2009
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 12.11.2015

De wijziging van een deelgebied van het ontwikkelingsplan B-Wj 03 "Hausbergviertel" is uitgevoerd om te komen tot een minder dichte bebouwing met moderne woonvormen dan in het oorspronkelijke plan en om de ontwikkeling van het toekomstige woongebied te optimaliseren.

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.