Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 03 Hausbergviertel (Wenigenjena)

  • Vluchtlijnplan, goedkeuring incl. wijzigingen: 24.04.1939
  • Overgangsresolutie: 12.06.1991
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 28.10.1991

Doel van het ontwikkelingsplan was het creëren van extra bouwterreinen in Jena om te voldoen aan de toenemende vraag in die tijd. De inhoud van het plan is de definitie van de toegangswegen, alsmede de ontwikkeling met overwegend woongebouwen van twee verdiepingen in open bebouwing. In het westelijke deel van het aangevraagde gebied, langs de Camsdorfer Straße, is een gesloten bebouwing van drie verdiepingen gepland in de vorm van blok- of groepshuizen en rijtjeshuizen.

De inhoud van een deel van het ontwikkelingsplan werd gewijzigd in een wijzigingsprocedure (B-Wj 03.1 "Hausbergviertel, 1e wijziging van het ontwikkelingsplan, juridisch van kracht sinds 12.11.2015).

Ontwikkeling is gedeeltelijk uitgevoerd, kavels zijn niet langer beschikbaar (juli 2018).

  • Plattegrond van het terrein uit 1927 (Archief Team)

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.